13-02-2021 0 yorumlar

Sigortacılığın geçmişinin çok uzaklara, sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncelerine Babillere kadar uzandığı anlatılmaktadır. Babil Kralı HAMMURABİ çıkardığı kanunların arasına, haydutların saldırısına uğrayıp malını kaybeden kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşılmasını koymuş, bu tehlike paylaşması da kara taşımacılığındaki ilk sigortacılık örneği olmuştur. M.Ö. 600 yıllarında Hindu’lar sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları sonrasında, Ortaçağda da gelişerek Deniz ödüncü ve Nakliyat sigortalarının temelini oluşturmuşlardır. Tarih boyunca insanların mallarını korumak amacıyla ürettikleri fikirlerle Sigortacılık kavramı gelişmeye başlamıştır.

İlk sigorta şirketi de 1424 yılında, yine Deniz taşımacılığının önde gelen yerlerinden Cenova şehrinde kurulmuştur. Denizde başlayıp gelişen sigortacılık, daha sonraları hayat sigortası fikrini oluşturmuştur. Geçen yıllar boyu Dünyada yaşanan Yangın ve Kazalar sonucunda meydana gelen mal ve can kayıpları Sigortacılığın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır.

Türkiye’de Sigortacılık 1872 yılında İngiliz sigorta şirketlerinin, açtıkları temsilciliklerle başlamış, 1878 yılında Fransız şirketi, daha sonra da, Alman, İtalyan, İsviçre gibi yabancı ülkelerin sigorta şirketlerinin çalışmaları ile sigortacılık gelişmeye başlamıştır. İlk yerli sigorta şirketi, 1893 yılında kurulan, Osmanlı Umum Sigorta Şirketi olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla sigortacılıkta önemli adımlar atılmaya başlanmış, işletme hakkının T. İş Bankası AŞ’ ye ait olacağı bir anonim şirket kurulmuştur. Böylece 1929 yılında MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş faaliyete geçmiş, halkın sigortaya olan güvenini arttırması sayesinde Türk sigortacılığının gelişmesinde olumlu rol oynamıştır. Zaman içerisinde sigorta şirketlerinin sayısı artmış olup, günümüzde yerli ve yabancı sermayeli 57 adet Sigorta Şirketi faaliyettedir.

KAZA SİGORTASI (Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası), HASTALIK / SAĞLIK SİGORTASI, KARA ARAÇLARI SİGORTASI (Kasko Sigortası ), KARA ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK), SU ARAÇLARI SİGORTASI, YANGIN VE DOĞAL AFETLER SİGORTASI, (Yangın Sigortası ), ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK), GENEL ZARARLAR SİGORTASI, (GENEL SORUMLULUK (İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası V.B.), KREDİ ve HAYAT SİGORTALARI, Sigortacılığın önde gelen Branşlarıdır.

Kısaca TRAFİK SİGORTASI olarak tanımlanan, “ Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası” otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için yapılması zorunlu olan bir sigorta dalı olup, amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılamaktadır. Kasko sigortasının yerine geçmeyen Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamamaktadır. Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biri olup, yasa gereği karayoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. TRAFİK SİGORTASI, poliçesinin süresi 1 yıl olup, ve bu süre bitmeden trafik sigortası yenilenmedir. Sıfır araç alındığında ruhsatın çıktığı andan itibaren, 2. el araç alımlarında ise en geç 15 gün içerisinde zorunlu trafik sigortası yaptırılmalıdır.

KASKO Sigortası, karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alan bir Taşıt Sigortasıdır. Bu nedenler trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korurken, KASKO Sigortası aracınızı ve bütçenizi güvence altına almaktadır. Uğradığınız kazada %100 kusurlu olsanız bile Hasar Tutarı Sigorta tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca kazanın haricinde Poliçenizde yer alan teminat koşulları çerçevesin de, Sel, Su Baskını, dolu ve benzeri gibi doğa afetlerinden meydana gelecek zarlarınızı karşılamaktadır.  Kasko bedeli, sigorta poliçesinde yer alan aracın kasko değeridir. Sigorta poliçesindeki teminatlara, ek teminatlara ve poliçe kapsamındaki hasarsızlık durumuna göre bu bedel değişiklik göstermektedir. Kasko hasarsızlık indirimi; poliçe süresi kapsamında eğer hasar talebinde bulunulmazsa poliçe yenileceği zaman ödenmesi gereken tutara uygulanan indirimdir. Taşıt sahipleri, yeni satın aldıkları araca kasko poliçesi yaptıracakları zaman, eğer varsa, eski araçlarından kazanmış oldukları hasarsızlık indiriminden yeni araçları için de faydalanabilmektedirler.

KASKO SİGORTASI YAPTIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

***Sigorta sözleşmeleri beyana ve talebe göre yapılmaktadır. Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bundan dolayı, tarafların hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Poliçenizde olmasını istediğiniz teminatları eksiksiz belirleyip beyan edin, Poliçe sözleşme kapsamını okuyup istediklerinizin yer alıp almadığına iyice bakın…HASARSIZLIK İNDİRİMİ, ARAÇ CAM, ÇEKME-KURTARMA, İKAME ARAÇ ve AKSESUAR Teminatı Özel Şartlarının Poliçenizde yer alması faydalı olacaktır…Ancak,  Poliçenizde yer alacak her bir fazla KLOZ, ödeyeceğiniz prim tutarını da arttıracaktır.

***Müşterek sigorta ve muafiyet uygulamalarında sigortalının ödeyeceği prim tutarından indirim yapılmaktadır. Bu durumlarda ödeyeceğiniz yıllı prim tutarında indirim yapılmakta ancak Hasar ödemelerinden de Muafiyet tutarı kadar eksik ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle, Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulaması olup olmadığına dikkat edin.

***Poliçenizde yer alan “Sigorta genel şartlarını “ iyice inceleyiniz… Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

***Poliçenizin Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır. Poliçenizin prim tutarını mutlaka ödeyiniz… Aksi takdirde Poliçeniz geçersiz kalabilecektir…

***Kasko sigortasında, sigorta ettiren araca zarar verici olayın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde Sigorta şirketine bildirmekle yükümlü olup, Sigortacı şirketi de hasar ile ilgili belgelerin tamamlanıp kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır…

***Sigortacılığın önemli bir parçası olan sigorta acenteleri, Sigorta Sektöründe büyük önem arz etmektedir. Acentelerin asli görevleri, sigorta şirketlerinin ulaşmak istedikleri hedef kitlelere, kendi sosyal ekonomik imkânları doğrultusunda ulaşmak, Sigorta ettikleri müşterilerinin hasarlarında destek sağlamak ve risklerini aza indirmek için gerekli takipleri yapmaktadır.

Sigortalarının iyi takip edilmesi, Poliçelerinin en uygun koşullarda ve ödeme vadelerinde düzenlenmesi ve güvenilir olması, Sigorta ettirenlerin, SİGORTA ACENTELERİNDE  aradığı en önemli niteliklerdir.

Kaliteli ve güvenilir Sigorta Acenteleriyle ve en uygun fiyatlarla sizlere SİGORTA hizmetini sunmaktadır. EXİTCAR.COM adresimize girip Sigortalarınızı güvenle yaptırabilirsiniz…SİZİN GÜVENLİ KALMANIZ,  BİZİM​ MUTLULUĞUMUZ OLACAKTIR.